Lokalizacja
Dane
Przedsięwzięcia inwestycyjne
Uwzględnić projekty zrealizowane przez organizacje pozarządowe działające w sołectwie
Pominąć duże przedsięwzięcia sołeckie, które zaistniałyby bez względu na program odnowy wsi np. budowa kanalizacji, budowa i remont dróg itp.,
Wkład niefinansowy sołectwa to: praca własna mieszkańców przeliczana wg stawki 15 zł/h, praca sprzętu przeliczana wg stawki 50 zł/h lub wkład rzeczowy.
Rodzaj:
Suma
Łączna wartość przedsięwzięcia
Przedsięwzięcia nieinwestycyjne
Uwzględnić projekty zrealizowane przez organizacje pozarządowe działające w sołectwie
Wkład niefinansowy sołectwa to: praca własna mieszkańców przeliczana wg stawki 15 zł/h, praca sprzętu przeliczana wg stawki 50 zł/h lub wkład rzeczowy.
Rodzaj:
Suma
Łączna wartość przedsięwzięcia
Uwagi / propozycje koordynatora grupy odnowy wsi