Wypełnij formularz

Lokalizacja

Dane

Przedsięwzięcia inwestycyjne

Uwzględnić projekty zrealizowane przez organizacje pozarządowe działające w sołectwie / miejscowości.
Pominąć duże przedsięwzięcia, które zaistniałyby bez względu na program odnowy wsi np. budowa kanalizacji, budowa i remont dróg itp.,
Wkład niefinansowy sołectwa / miejscowości to: praca własna mieszkańców przeliczana wg stawki 20 zł/h, praca sprzętu przeliczana wg stawki 70 zł/h lub wkład rzeczowy.

Rodzaj:

Suma

Łączna wartość przedsięwzięć inwestycyjnych

Przedsięwzięcia nieinwestycyjne

Uwzględnić projekty zrealizowane przez organizacje pozarządowe działające w sołectwie / miejscowości.
Wkład niefinansowy sołectwa to: praca własna mieszkańców przeliczana wg stawki 20 zł/h, praca sprzętu przeliczana wg stawki 70 zł/h lub wkład rzeczowy.

Rodzaj:

Suma

Łączna wartość przedsięwzięć nieinwestycyjnych

Uwagi / propozycje gminnego koordynatora odnowy wsi / miejscowości